جوجه مازندران با خوردن سپوس آواز می خواند

شاید برایتان عجیب به نظر برسد ولی جوجه های مازندران از رشد بالا و صدایی بسیار خوبی برخوردار می باشند امروزه افراد می توانند از این جوجه های به عنوان جوجه دستی استفاده نمایند برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در آراد برندینگ همراه باشید.

معمولا افراد بسیاری حیوانات بسیار متنوعی در منزل خود نگه داری می کنند برخی آنها جوجه رنگی یک روزه را تهیه می کنند و به صورت دستی بزرگ می کنند.

زیرا باید دقت کنید مکان زندگی این پرندگان کوچک باید گرم مانند شکم مادر آنها باشد تا بتوانند خوب رشد کنند.

برای تغذیه جوجه باید خوراکی درجه تهیه کنید برای خرید پودر جوجه می توانید با ما در مطالب همراه باشید زیرا خرید پودر جوجه یک مکمل پروتیینی با کیفیت می باشد.

نیز دارای فسفرو پروتیین و کلسیم بالا است که حتما باید برای رشد آنها استفاده نمایید.