واردات جوجه مرغ تخمی

جوجه مرغ تخمی را باید از چند هفتگی خریداری نمود؟ آیا واردات این گونه از جوجه ها با حجم بالایی صورت می گیرد؟

جوجه مرغ تخمی انواع مختلفی دارد که شیوه نگهداری هر نژاد نیز کاملاً متفاوت است و معمولاً تغذیه مناسبی جهت رشد و تخم گذاری نیاز دارند.

در بازار علاوه بر گونه های محلی و پرورشی در کشور، واردات جوجه مرغ تخمی از برخی کشورهای اروپایی رونق دارد که این امر سبب گسترش گونه ها می شود.

البته توجه داشته باشید که اگر قصد خرید جوجه مرغ تخمی وارداتی یا محلی را دارید بهترین زمان سن هشت هفتگی جوجه ها می باشد.